Persondatapolitik

Når du kontakter Ledelseshøjskolen, f.eks. via vores sider, over mail eller telefonisk, så indsamler, behandler og opbevarer vi oplysninger om dig i det opfang det nødvendigt for at besvare din henvendelse.  

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondata- og cookiepolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig, uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det. 

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. 

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler og opbevarer oplysningerne og hvem, vi videregiver dem til. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til politikken eller ønsker at benytte dine datarettigheder skal du kontakte os via mail på mail@ledelseshoejskolen.dk 

Formålet med indsamling af dine oplysninger 
Formålet med at indsamle og behandle dine personoplysninger er at vurdere og besvare din henvendelse, yde dig den bedste service, administrere vores websites, levere tjenesteydelser og til brug for statistiske formål. 

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkt og tjenester. Ved hjælp af disse oplysninger, kan vi også gøre dig opmærksom på eksisterende services, samt tilbyde flere relevante services til dig. 

Hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve, bestilt et opkald, tilmeldt dig et webinar eller anden information fra os, anvender vi dine personoplysninger i overensstemmelse med din anmodning. 

  • Vi anvender disse oplysninger om dig 
     Almindelige personoplysninger, som vi skal bruge til at yde den service, du beder om. Disse oplysninger indsamles typisk i forbindelse med, at du bestiller en service, eksempelvis når du kontakter os via webformularer, eller når du tilmelder dig nyhedsbreve, køber en ydelse, eksempelvis kurser. Disse oplysninger omfatter almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, postnummer, stilling, e-mail, køn, alder  
  • Oplysninger om trafik på hjemmesiden, herunder om din brug af vores tjenester på hjemmesiden. Det omfatter typisk oplysninger, der vedrører din anvendelse af vores tjenester på hjemmesiden. Det kan være oplysninger om, hvilke undersider du har besøgt. Til disse formål bruger vi cookies. 
     

Opbevaring og sletning 
Ledelseshøjskolen har fokus på en sikker og korrekt opbevaring af personoplysninger og på ikke at opbevare oplysningerne længere end nødvendigt. For nogle typer af oplysninger er der i lovgivningen fastsat krav til opbevaringsperioder, for andre typer er der ikke fastsat noget herom. Eksempelvis er vi jf. bogføringsloven forpligtet til opbevarer en række oplysninger såsom navn og adresse på kunder i 5 år. Herudover opbevare vi oplysninger for at kunne overholde en kontrakt eller en aftale. Det kunne eksempelvis være e-mailkorrespondance. Her er det afgørende hensynet til den samlede service- Ledelseshøjskolen opbevarer derfor kundedata for at levere den bedst mulige service. Har der ikke været kontakt med en kunde i 2 år slettes dataen. 

De oplysninger, vi indsamler om dig på vores websites, lagres i vores Customer Experience System samt Customer Relation Management system (CRM system). Alle data opbevares i Danmark. Oplysningerne opbevares og slettes på samme måde som beskrevet ovenfor.  

Behandlingssikkerhed 
Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at vurdere, om personoplysningerne håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til oplysningernes integritet og fortrolighed. 

I tilfælde af brud på sikkerheden vil vi hurtigst muligt orientere myndighederne og de direkte berørte efter reglerne herom. 

Dine datarettigheder 
Du kan altid få oplyst hvilke oplysninger vi har om dig, herunder dem, du selv har givet os. Her kan du også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os på mail@ledelseshoejskolen.dk 

Såfremt det viser sig, at de oplysninger, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, kan du anmode om at få oplysningerne berigtiget, slettet eller begrænset. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling og du kan bede om, at få dine data overført til dig eller en tredjepart. 

Klageadgang 
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet. 

Opdatering af persondatapolitikken 
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi opdaterer og ændrer derfor denne persondatapolitik, når det er nødvendigt. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website. 

26/5-2021